आमोद पाटील-आगरी बाणा: जून 2013

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

शुक्रवार, १४ जून, २०१३

आगरी कथा-जिंदगी (agri bhasha story)


आगरी कथा-जिंदगी

मी स्टेशनावरशी घरा येत व्हतो. बायेर जोरान पावूस परत व्हता, माजे जवल छत्री नवती तेचेमुल मी स्टेशनाचे बायेर पत्र्याचे शेरचे खाली पावूस थांबाची वाट बगत उभा रायलो. स्टेशनाकरचे दुसरे बाजेचे रस्त्याचे करला यक फाटक कपर घातलेली पोर येनारे-जानारे लोकांचे करशी भीक मांगत व्हती. ते एरियान ती नवीच दिसत व्हती. काईजना तीला शिवा देत पूर जात व्हती त काईजना तीचेकर पावून १-२ ची चिल्लर तीचे डब्ब्यान टाकून पूर जात व्हती. पुन ती येनारे जानाऱ्यांचे करशी खावाला मांगत व्हती. "सेठ, चार दिन से कुच खाया नयी है...कुच खानेकु हो को दो..."

तीचे कर पावून आसा वाटत व्हता की ती कनचेतरी लांब गावांशी पलुन आलेली हाय. सुजलेला न आजारी थोबार, फाटलेले कपर आशे आवस्थेन, आशेले जोराचे पावसान ती स्टेशनाचे बायेर भीक मांगत व्हती. पुन तीच्याशी कोनला लेना-देना नवता. जो-तो आपले-आपले गरबरीन. पुन ते गरबरीन पुन काइ नासक्या नजरा व्हत्याच...ज्या तीचे फाटलेले कपर्यांचेकर लागल्या व्हत्या. त जानारे-येनारे बायकांचे घोलक कानांचे कानान फूसफूसत पूर जात व्हत.

ते गर्दींशी एक इन-बिन करून त्यांचे त्यान जुरुसा सभ्य दिसनारा मानुस ते पोरीचे बाजूला येवून उभा रायला. मना त वाटला यो कनचा तरी यन.जी.वो. वाला आसल. त्यानी तीला डोल्यांशी वरखाली बगुन झेतली आनी हालूच तीला बोलला, " ये लरकी, यहा कितने टाईम तक भीक मांगती रेगी? तुझे कही जाना नही हय क्या? तुझे जहा जाना हे वहा मइ तुझे लेके जायेंगा." ती पोर ते मानसाचे थोबाराचे कर पावाला लागली.

"अभी क्या सोच रेली हे? तुझे खाना मंगता हय ना..मय तुझे दो टाईम का फोकट मे बडिया वाला खाना खिलायेगा."

त्या आयकून तीचे चेर्याव जरासा तेज दिसाला लागला. ती खुश झाली व्हती. आनी तेच खुशीन ती बोलली, " सेठ, आप सच मे मेरेको खानेको देगा?"

तो सभ्य दिसनारा मानुस, "मय तुझे हाटल मे अच्चा वाला खाना खिलायेगा, तेरेको पहनेके वास्ते अच्चा वाला कपडा भी देगा. लेकिन बाद तुने मेरेको खुश करना मंगताय..."

ती पोर, "सेठ, आपको खुश करना होगा यानेके? और कैसे?"

तो सभ्य दिसनारा मानुस, "अबी ये कैसा, क्या, कहा का नाटक बंद कर... तेरेको सब बता देता है... अब चल यहासे..."

ती पोर त्याचे मंगारी-मंगारी दुसरे साइड ला जेली...पावूस पुन आता पराचा थांबला व्हता...मी माजे रस्त्याव चालाला लागलो....

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.