आमोद पाटील-आगरी बाणा: आगरी साहित्य

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

आगरी साहित्य

१.आमचा आगरी बाणा.
इथे भेट द्या.

२.नोट शंभरची झेना....!!
इथे  भेट द्या.

3.आई एकवीरा....!!
इथे भेट द्या.

४.सखे गोव्याला नेईन तुला.
इथे भेट द्या.

५.माझ्याव जीव लावणारा, असा नवरा पायजे मना....!!
इथे  भेट द्या.


६.जपून चाल्‌ पोरी जपून चाल्.
इथे  भेट द्या.


७.आमचे गावानचा सारोजनीक गनपती उत्सव.
इथे  भेट द्या.


८.पोरी तुजेवरी जीव हाय गो.
इथे  भेट द्या.


९.आचकन् मचकन् मल्याला.
इथे  भेट द्या.

१०.काल होता शनिवार.
इथे  भेट द्या.


११.माजा तुज्यावं भरोसा हाय.
इथे  भेट द्या.


१२.तुज्या डोल्यांच गान आयकलच नाय. 
इथे  भेट द्या.


१३.सपनांची गाठोडी. 
इथे  भेट द्या.


१४.इरी.
इथे भेट द्या.


१५.सारेबाराचा इचार मांडलाय र.........
इथे  भेट द्या.


१६.होली.
इथे भेट द्या.


१७.माझे आजुसचा नंगोट.
इथे भेट द्या.


१८.मंग आमाला कामाला लावाला हरकत काय तुमची.
इथे  भेट द्या.

१९.पलाट इकला त आमी काय काय करू.
इथे  भेट द्या.

२०.आमि हाव जातीच आगरी। उद्योग करताव सागरी॥
इथे  भेट द्या.


२१.आमी पकं आगरी हाव.
इथे  भेट द्या.


२२.आगरी रगत
इथे भेट द्या.

२३.निवरनुका यणार हायीत............
इथे  भेट द्या.

२४.आगरी लग्न परंपरेतील 'धवला' भाग-१
इथे भेट द्या.


२५.आगरी लग्न परंपरेतील 'धवला' भाग-१
इथे  भेट द्या.


२६.आगरी लग्न परंपरेतील 'धवला' भाग-१
इथे  भेट द्या.

२७.आगरी भाषेतील कथा.
इथे  भेट द्या.

२८.आगरी भाषेतील कथा-२
इथे भेट द्या.

 २९.आगरी भाषेतील कथा-३
इथे भेट द्या.