आमोद पाटील-आगरी बाणा: जून 2014

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

गुरुवार, २६ जून, २०१४

आगरी कविता-पुढाऱ्याचा पोऱ्या(pudhari)पुढाऱ्याचा पोऱ्या


होलीचे दिवशी जनमला,
येके पुढाऱ्याचा पोऱ्या

जनमला आनी
बोंबाट भरला
उठला, बसला
न डायरेक्ट जावून बापासचे खुर्चीव बसला

या पावून डाक्टर घाबारला
बोलला-आर्, या त नवल झाला
याचे समोर त आज देवपुन येरा झाला...!!
याला पकरा, आरवा करा
न दुद पाजा

दुदाच्या बाता आयकून
पोऱ्या उभा रायला
जवल उभे नर्सचा
त्यानी हात पकरला
न बोलला-
आज हाय होली
कया हाय बसंती
बसंती नाय त नाय
तू कवा कामाला येशील...
मवाची पयले धारची
मना गलासान पाजशील

पुढारी न डाक्टर
सांगून सांगून दमला
पुन त्यानी जोर-जोरान वरडत
आक्खा हास्पिटल डोक्याव झेतला
आनी गावाला लागला शिलाचे जवानीचा गाना

त्याचे लानपनीच
त्याचे आंगान
शिलाची जवानी नाचाला लागली
मून्नी बदनाम नको होवाला म्हणून
नर्सबाय गुत्त्यावरशी पयले धारची लाच झेवून आयली

पोऱ्याला गावठी पिताना पावून
पुढाऱ्याची टरकली
आनी बोलला-
र बाबा तू हायीस कोन
न कनाला करतस माझ्याव अत्याचार
आवरा आयकून तो पोऱ्या बोलला-
र साल्या मी तुझीच हाय अमानत
आनी नाव हाय भष्टाचार...!!

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

शुक्रवार, १३ जून, २०१४

आगरी कविता-जोराजोरा

सकाल सकालचे भेटला चा
सोफ्याव बसून म्हात्रे
बायकोकर पावून हासला

हात पकरून बायकोचा
म्हात्रे बोलला
अय माजे रानी
आज गाव चल गानी
आज हाय रयवार
चल जोरान उरवू बार

आशेल्या बाता आयकून
म्हात्रेची बायको तापली
बोलली नवऱ्याला
बसून सोफ्याव,
आमलन तुमच कुल
आत मदे येवा
आठवर्याचा काम पावून जावा

आज तुमचा रयवार
माजा जीव चाललाय कामान
पोरांची अभ्यासा झेवाची
रायलेल कपर धुवाच
आठवर्याची भाजी आनाची

आता तय्यार व्हा
भेटलव आयतच
तवर्या त्या कोलब्या सोला
लसून सोला
आन मार्केटान जावून भाजी आना

बायकोचा आवरा सगला आयकून पुन
आज म्हात्रेची गारी जोमान होती
म्हात्रे बोलला आज सोर या सगला
काम त रोजचाच हाय
आज जोरीन जावू चल फिराला
थेटरान पिच्चर पावाला

आज म्हात्रेची गारी जोमान होती
बायको त्याची खुश होती
कॅलेंडर मदे पायला
त आज ते दोघांचे लग्नाची तारीख होती...

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बोली-आगरी बाणा.