आमोद पाटील-आगरी बाणा: आगरी लग्न परंपरेतील 'धवला' भाग-३

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

बुधवार, २७ जुलै, २०११

आगरी लग्न परंपरेतील 'धवला' भाग-३

विशेष सुचना:
खालील माहिती हा आगरी समाजासाठी अमुल्य ठेवा आहे. भावी पिढीपर्यंत हा अमुल्य ठेवा इंटरनेटच्या माध्यमातून पोचवण्याचे काम मी करीत आहे. त्यामुळे या अमुल्य माहिती बरोबर कॉपी-पेस्टचे खेळ करून या अमुल्य माहितीचा वाटोळा लावण्याचे काम करू नका.


अगोदरचे लेख
१.आगरी समाजातील लग्नसमारंभातील धवलारनीचे स्थान महत्त्वाचे
इथे भेट द्या.

२.आगरी लग्न परंपरेतील 'धवला' भाग-१
इथे भेट द्या.

३.आगरी लग्न परंपरेतील 'धवला' भाग-२
इथे भेट द्या.


माल्लनीच्या मल्यामधी
माल्लनीच्या मल्यामंधी, राम येती येचीत कल्या
सीताबाई का गुंफित कल्या
अग, सीताबाई गुंफमाला लवलाही
आल्या बालाच्या लग्नाच्या येला

लगुनाच्या येला देव येती बहिरी
चारीव इग्ना देव टालूनी घेती
चारी इग्नावर दिला देवाही डावा पायी
नोवरा इजयबाल लग्नाला जाई

लगुनाच्य्या येला देव येती चंद्रम, सूर्य
चारीव इग्ना देव टालूनी घेती
चारी इग्नावर दिला देवाही डावा पायी
नोवरा इजयबाल लग्नाला जाई

उचघाला मांडव
उचघाला मांडव कुरघाला जाईच
जानोस येती गणपती देवाच
गणपती देवाही येवावा आम्हा घरी
चिंतील कार्य सिद्धीस नेवावा

उचघाला मांडव कुरघाला जाईच
जानोस येती मारोती देवाच
मारोती देवाही येवावा आम्हा घरी
चिंतील कार्य सिद्धीस नेवावा

उचघाला मांडव कुरघाला जाईच
जानोस येती विठोबा देवाच
विठोबा देवाही येवावा आम्हा घरी
चिंतील कार्य सिद्धीस नेवावा

गणा र गणपती
गणा र गणपती, गणा र गणपती
नमियेली सरस्वती, नमियेली सरस्वती
पार्वतीचे पती शंकरदेव लगुना जाती

गणा र गणपती, गणा र गणपती
नमियेली सरस्वती, नमियेली सरस्वती
जोगेश्वरीचे पती बहिरीदेव लगुना जाती

गणा र गणपती, गणा र गणपती
नमियेली सरस्वती, नमियेली सरस्वती
लक्ष्मीचं पती विष्णूदेव लगुना जाती

गणा र गणपती, गणा र गणपती
नमियेली सरस्वती, नमियेली सरस्वती
रुक्मिणीचे पती विठ्ठलदेव लगुना जाती
गणा र गणपती, गणा र गणपती
नमियेली सरस्वती, नमियेली सरस्वती


देवक बसवताना
हळदी कुकवाचे रंगायेली
नारळा पोफलाचे रंगायेली
तिला तांदलाचे रंगायेली
पानाफुलाचे रंगायेली
घारी फेनीचे रंगायेली
दर्भा दुधानाचे रंगायेली
भरली रंगायेल सोभितू दिसे.....||१||

देवू आलं हो चंद्र सूर्य
देवू आलं हो राधाकृष्ण
देऊ आलं हो नलनील
येऊन बैसले रंगायेली
भरली रंगायेल सोभितू दिसे.....||२||

देऊ आलं हो वरसुबाई
देऊ आलं हो पाटनेश्वरी
देऊ आलं हो चुकल, माकल
येऊन बैसले रंगायेली
भरली रंगायेल सोभितू दिसे.....||३||


हळद खणण्याचे गीत
घेतल्या कुदल्या
बाय घेतल्या कुदल्या
देव गेले माल्याच्या मल्या
काय हलदी खनु
खनिल्या हलदी
त्याही भरील्या परड्या
त्या हलदी नेल्या काय
गंगेच्या तीरी धुवायाला
धुविल्या चोलील्या
गायीच्या गोमित्री उकलील्या
सूर्याच्या किरनी हलदी वालविल्या
त्या हलदी चढविल्या - धवले बैलावरी
हलदीच बैल दनानती
त्या हलदी आनन पाटील मंडपी उतरविल्या
त्या हलदी चढविल्या - रंजना बाईला


हळद लावण्याची तयारी
हाती घेतीला गाईचान शेनु ग
हाती घेतीला गंगेचान पानी ग
तया सारविली धरतरी असतुरी ग
हाती घेतीला कनिकाचा पिठू ग
कनकापिठाचा मोरील चवकु ग
चौकान ठेविला चंदनाचा पाटू ग
ऐसा यो गनेसू नोवरा पाटा येऊन बैसला ग
उमापती का माऊली येऊन मागे बैसली ग
ऐसा यो गनेसू नोवरा पाटा येऊन बैसला ग
सीतापती का माऊली येऊन मागे बैसली ग
गिरजापती का माऊली येऊन पाटा बैसली ग


तव्याचे गीत
हलदी कुकवाचा मानू
देऊ तव राजाला
आंब्या तुलशीच्या माला
देऊ मुर्त्याच्या हाती

तीन धोंड्यांचा मांगोला
वरती तवया चरवा हो
आण सायानी शोभना
तवया करिती जालुहो
काले तिलाचा तेलु हो

गणपती देवा धारा मुलू हो
येईल गणपतीची शारजा
ती वधील तवया तेलु हो
येईल इस्नुची लक्ष्मी

बरम्याची सावित्री
येईल बहिरी देवाची जोगेश्वरी
ती वाढील तवया तेलु हो
तवया करिती जळू हो

तवा बोलता झाला हो
धरती मातेने ठाऊ सा दिला हो
तवा वरती चरवीला

सावरील पाचू वर
वर आल्या गुलाबाच्या कल्या
सावरील्या पाचू फेन्या
वर आल्या दुधाच्या उकल्या
सावरील पाचू पापर
वर आल्या मोगरीच्या कल्या


न्हाव पडते तेव्हा..
पहिले भौरी भौता फिरे नाहे, उंबर माये
रामानी पर्नीला जानकी त यौगा आहे
दुसरे भौरी भौता फिरे नाहे, कलशी नाहे
इस्नुनी पर्नीला लक्षुमी त यौगा आहे
तिसरे भौरी भौता फिरे नाहे, उंबर माये
शंकरानी पर्नीला पार्वती त यौगा आहे
चौथे भौरी भौता फिरे नाहे, कलशी नाहे
गणपतीनी पर्नीला शारदा त यौगा आहे
पाचवे भौरी भौता फिरे नाहे, कलशी नाहे
शांतारामानी पर्नीला रेश्माबाय त यौगा आहे.

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा